top of page

Arthur Svensson-arrangementer 12. juni 2024

Prisseremoni på Rockefeller kl 1900

Kultur, taler og minikonsert med Gatas Parlament
Dørene åpnes kl 1900. Programmet starter presis 1930
Se detaljert program for arrangementet her
Arrangementet er gratis. Alle venner av fagbevegelsen er velkomne, men vi ber om at du

melder fra til espen.loken@industrienergi.no på forhånd
Strømmes også på Facebook og Youtube

Åpent seminar på "Youngs nede" kl 1200-1330
"Fagbevegelsens kamp for demokrati"
Innledere:Kristian Stokke, forsker og Myanmarkjenner: Om kampen mot militærdiktaturet i Myanmar


Khaing Zar Aung, prize winner: Fagbevegelsens kamp mot militærdiktatur og for demokrati i Myanmar


Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling: Om fagbevegelsens kamp for demokrati i verden


Representant for UD (TBN): Om Norges rolle i kampen for demokrati i verden med vekt på Myanmar  

Debattleder: Amalie Hilde Tofte


Strømmes også på Facebook og Youtube

Hvem vi er

"Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter" ble etablert i 2010 av forbundet Industri Energi og er senere delt ut hvert år basert på nominasjoner fra fagforeninger over hele verden. 

Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt. Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Se oversikt over alle tidligere vinnere her

bottom of page