top of page

Nominering

Hvem kan motta prisen?

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden. Avdøde personer kan ikke nomineres.

Hvem kan nominere kandidater?

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse kan komme med forslag på kandidater.

Krav til nominasjoner

Nominasjonen må inneholde en begrunnet redegjørelse for hvorfor kandidaten fortjener å motta prisen. Forslagsstilleren må også informere om hans/hennes eventuelle relasjon til den foreslåtte kandidaten.

Nominasjoner må gjøres på ett av følgende språk: norsk, engelsk, fransk eller spansk.

Frist

Forslag må være mottatt seinest 1.januar hvert år.

Forslag kan sendes inn gjennom å fylle ut skjemaet nedenfor eller via e-post til espen.loken@industrienergi.no.

Takk for din nominasjon!

bottom of page