Priskomiteen

Frode Alfheim (komitéleder) 

Frode Alfheim ble valgt som leder i Industri Energi på Landsmøtet i 2017. Han har vært nestleder fra 2010 og jobbet i LO-systemet siden 90-tallet. Alfheim har vært politisk rådgiver i tre departementer og kommer opprinnelig fra Dønna i Nordland.

Tor-Arne_Solbakken.jpg

Tor-Arne Solbakken

Tor-Arne Solbakken har bakgrunn fra Forsvaret som sivilt ansatt og er utdannet som landbruksmekaniker. Solbakken var nestleder i Norsk Tjenestemannslag fra 1998 til 2005, han var LO-sekretær fra 2005 til 2009 og nestleder i LO fra 2009 til 2017.

Trine Lise Sundnes

Trine Lise Sundnes er leder for internasjonal avdeling i LO. Tidligere har hun vært leder i fagforbundet Handel og Kontor og styreleder i FN-sambandet.

Hun har tidligere også sittet i LOs ledelse og har vært styremedlem i FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO.

Atle Høie

Atle Høie er visegeneralsekretær i den globale fagforeningen IndustriAll og nestleder i Norsk Folkehjelp. Høie er tidligere internasjonal rådgiver i Fellesforbundet og har hatt styreverv i LOs styringsorgan for solidaritetsarbeid, Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS).

Haldis Holst

Haldis Holst er Haldis er visepresident i Education International og har bakgrunn som blant annet nestleder i Utdanningsforbundet i Norge. Hun har jobbet tett med situasjonen for lærerfagforeningene i Bahrain og har det daglige ansvaret for Education Internationals arbeid med menneskerettigheter, faglige rettigheter og solidaritet.

Randi Garbic Bjørgen

Randi Gabric Bjørgen var leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) fra 1996 til 2006. Før dette hadde hun en rekke sentrale verv i samme organisasjon. Hun har erfaring fra nordisk og internasjonal fagbevegelse, og har sittet i en rekke offentlige råd og utvalg. Bjørgen har nå prosjektansvaret for et YS-prosjekt, støttet av Norad, i det sørlige Afrika.

Liv Tørres

Liv Tørres er Director ved Pathfinder for Peaceful, Just and Inclusive Societies NYU CIC for New York University. Tidligere har hun vært direktør ved Nobels Fredssenter og generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Tørres har bakgrunn fra Fafo, Universitetet i Oslo og Forskningsrådet, og har doktorgrad i statsvitenskap om fagbevegelsen i Sør-Afrika. Hun har vært rådgiver for fagbevegelse og myndigheter når det gjelder spørsmål om demokratisering og organisasjonenes rolle, og var i 2011 politisk rådgiver for Arbeidsministeren.