top of page

Svenssonstiftelsen

Svenssonstiftelsen skal arbeide for å fremme verdien av fagorganisering og respekt for faglige rettigheter, arbeide for å gjennomføre prosjekter som har som mål å øke fagorganisering, fellesskap og solidaritetsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Herunder skal stiftelsen arbeide for at naturressurser benyttes på en fornuftig, rettferdig og bærekraftig måte som kommer folket til gode ved at industri, velferd og fordeling skapes.

Stiftelsen skal i særlig grad arbeide for å utvikle aktiviteter i tilknytning til Svenssonprisen, informere om prisen, følge opp prisvinnerne og deres arbeid.

Stiftelsen skal være fri og uavhengig i sitt arbeid.

Styret

Styret i Svenssonstiftelsen består av ulike personer med tilknytning og kjennskap til arbeidsliv, næringsliv og norsk og internasjonal fagbevegelse.

Styret er stiftelsens øverste organ og har ansvar for at stiftelsens formål ivaretas.

Torbjørn Teigland (styreleder)

Torbjørn Teigland er leder for saksbehandlingsenheten i IndustriEnergi og  er tidligere nestleder i NOPEF.

Amalie Hilde Tofte

Amalie Hilde Tofte er internasjonal rådgiver i Industri Energi. Hun er utdannet samfunnsviter, med mastergrad i Development Studies fra Universitetet i Ås og Makerere University i Kampala.  Hun har jobbet på den norske ambassaden i Vietnam og University of Malawi.

Andreas.jpg

Andreas Christiansen Halse

Andreas er tidligere daglig leder av Svenssonstiftelsen, og arbeider i dag som politisk rådgiver i IMDi.

Eddie Ingebrigtsen

Eddie Ingebrigtsen har lang erfaring som tillitsvalgt i LO. Han er valgt forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag, og var før det hovedtillitsvalgt i NRK. Han jobber mye med kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og har bred erfaring fra styre- og komitéarbeid i fagbevegelsen.

_DSC7259.jpg

Hege Espe

Hege Espe er forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvar for blant annet internasjonale saker. Espe er tidligere leder for Fellesforbundets avdeling 44 i Sandnes og omegn. 

IMG_2705.jpg

Cay Nordhaug

Cay Nordhaug er hovedtillitsvalgt på Glencore nikkelverk i Kristiansand. Han sitter også i forbundsstyret til Industri Energi og er bystyrerepresentant i Kristiansand.

bottom of page