top of page

Prisvinnere i hardt vær

Det var hardt pressede fagforeningsledere i Kasakhstan som fikk besøk av en internasjonal delegasjon forrige uke.


Fagforeningslederen og prisvinneren Larissa Kharkova med Industri Energis tradisjonelle "Arbeider"-genser.

Representanter fra Svenssonstiftelsen, Industri Energi og internasjonal fagbevegelse møtte årets prisvinnere i hjembyen Shymkent i Kasakhstan, sist onsdag.


Bakteppet for besøket var brutalt. Den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan vant Svenssonprisen i 2018 etter lengre tids forfølgelse. Det toppet seg natt til søndag da fagforeningslederen Dimitri Sinyavsky ble brutalt angrepet i sitt eget hjem. Etter planen skulle han møtt den internasjonale delegasjonen i Kasakhstans hovedstad, Astana. I stedet måtte han tilbringe dagene på sykehus.


Til tross for massiv undertrykkelse av landets myndigheter var det en forsiktig optimisme som preget fagforeningslederne som møtte den internasjonale solidaritetsdelegasjonen sist onsdag. Representantene fra Kasakhstan ga uttrykk for sterkt intern samhold og at de hadde blitt bedre til å forstå hvordan myndighetene jobbet. De mente også at de siste års erfaringer har gjort de bedre rustet til å stå imot presset.


Det er ikke små krefter den uavhengige fagbevegelsen står opp mot. Fagforeningslederne Larissa Kharkova og Erlan Baltabay er begge under etterforskning etter falske anklager fra myndighetene. Kombinert med et knallhardt lovverk og en notorisk motvilje fra myndighetene mot å registrere fagforeninger, går den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan tøffe tider i møte.


Den internasjonale, faglige delegasjonen besøkte Kasakhstan og møtte lokal fagbevegelse. Bakerst fra venstre: Ivan Milykh (IUF), Erlan Baltabay, Boris Kravchenko (KTR), Anton Leppik (ITUC). Nederst fra venstre: Advokaten til Larissa Kharkova, Andreas C. Halse (Svenssonstiftelsen), Larissa Kharkova, Espen Løken (Industri Energi).

Andreas C. Halse fra Svenssonstiftelsen og Espen Løken fra Industri Energi var tydelig i møte med prisvinnerne med at solidaritet med arbeidstakere i Kasakhstan vil bli prioritert fremover.

Sammen med utsendinger fra internasjonal fagbevegelse møtte de også representanter fra regjeringen i Kasakhstan. Der uttrykte de stor bekymring for sikkerheten til fagforeningsledere i landet og rettet tydelige kritikk mot forfølgelsen av landets arbeidstakere.


Som et resultat av det vedvarende presset mot myndighetene i Kasakhstan har også Labourstart opprettet en kampanje. Den kan finnes og signeres her.Comments


bottom of page