top of page

Arthur Svenssonpris - arrangementer 14. juni 2023

Prize ceremony
Rockefeller Music Hall at 19:00
Doors open 1900. Program starts 1930
See detailed program here
All friends of trade unions and trade union rights are welcome, but we ask you to inform espen.loken@industrienergi.no in advance
Strømmes også på Facebook og Youtube


Open seminar at "Youngs nede" 12:00-13:30

"Fagbevegelsens kamp for demokrati -
Trade unions' fight for democracy"
Kristian Stokke, researcher (will speak in Norwegian): Om situasjonen i Myanmar
Khaing Zar Aung, prize winner: The role of the trade unions in the fight against the military junta and for real democracy in Myanmar
Liv Tørres, LO: The role of trade unions in the fight for democracy
Rep. from Ministry of Foreign Affairs (TBC): Norway's role in the fight for democracy in Myanmar and elsewhere
The seminar will be streamed on Facebook and Youtube

Hvem vi er

"Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter" ble etablert i 2010 av forbundet Industri Energi og er senere delt ut hvert år basert på nominasjoner fra fagforeninger over hele verden

Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt. Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Se oversikt over alle tidligere vinnere her

bottom of page